Transporty całopojazdowe, będące najprostszym rozwiązaniem logistycznym, realizowane są przez naszą Firmę na podstawie długoterminowych umów z firmami transportowymi.

(zdjęcie TIR-a oplandeczonego)